Tillbaka

Barn                           Tider för barnpassning(Tillfälligt)

Måndag + Tisdag 16.15-19.00

Torsdag 16.15-18.30

Lördag 08.45- 11.30

 

 

Förbokning för barnpassning krävs innan kl 13.00 via receptionen 0243-216700, receptionen@mabattreborlange.se

Barnpassning från 6 månader 

Barngympa 4-8 år


Tillbaka

Ungdom

Vi tror på att underlätta för familjer så att träningen blir en naturlig och rolig del att göra gemensamt! Vi erbjuder därför medlemskap för ungdomar från 10år och uppåt. Detta ger dig som förälder möjligheten att träna tillsammans med din ungdom, både gruppträning och i gymmet.

Detta gäller vid styrketräning:

Medlemskapet innebär att ungdomen får träna tillsammans med målsman eller av målsman annan godkänd myndig person, målsman är såklart också medlem hos oss. Både målsman och ungdomen ska ha genomgått ”Må bättre starten”  alt. tränat med några av våra personliga tränare. Från 14 år får ungdomen träna på egen hand i gymmet.

Detta gäller vid gruppträning:

Vi har anpassade ungdomsklasser på gruppträningsschemat:

  • Måndagar: sh´bam 45
  • Tisdagar:   easyline 35
  • Söndagar: easyline 35

Målsman kan också delta på dessa klasser, men det är ej ett krav.

Från 14 år får ungdomen delta på alla våra gruppträningsklasser.

 

Barn/ungdomar och styrketräning är ett ämne som många gånger väcker frågor…Är det farligt eller nyttigt? Vad säger forskningen? Med anledning av detta har vi valt att hänvisa till Docent Michail Tonkonogis kunskapsöversikt 2009 från riksidrottsförbundet gällande styrketräning för barn och ungdomar:

(http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/barn-och-ungdom/kunskapsoversikt-styrketraning-barn-och-ungdom.pdf )

 

  • Styrketräningen har en given plats i en optimal, allsidig fysisk träning som på bästa sätt främjar barns utveckling

 

  • Styrketräning kan ha skadeförebyggande effekter samt stimulera uppbyggnad av skelettet.

 

  • Barn- och ungdomsåren är en period i livet när den växande människans kropp är mycket mottaglig för träningsstimuli. Under denna tid lägger man grunden för sin framtida fysik, sin hälsa och sina motionsvanor. Det är därför av yttersta vikt att barn och ungdomar tränar optimalt.

 

  • Ökad styrka underlättar även motorisk inlärning

 

  • Skaderisken vid styrketräning är tämligen liten jämfört med andra idrottsaktiviteter. Det förutsätter givetvis att träningen, precis som när den utförs av vuxna, följer ett bra upplägg, stegras långsamt och att man använder bra teknik i alla övningar.

 

  • Styrketräning som bedrivs på ett korrekt sätt är en trygg och säker träningsform som inte medför några negativa effekter för barnets utveckling och hälsa

 

  • Tiden för att påbörja systematisk styrketräning bör vara beroende av varje enskilt barnets individuella utvecklingsnivå, men 7-8 års ålder kan ses som ett riktmärke.

 

Sammanfattningsvis kan styrketräning för ungdomar betraktas som en  trygg och säker träningsform med ett stort antal positiva effekter för hälsan. Utifrån denna sammanställning samt att vi vill göra träningen ännu mer lättillgänglig för hela familjen hälsar vi ungdomar i åldern 10 – 15 år välkomna till Må Bättre Borlänge!